BẢNG GIÁ NHÔM ĐÚC – DTA DOOR

STT SẢN PHẨM ĐƠN VỊ ĐƠN GIÁ (VNĐ) GHI CHÚ
M2/MD KG (CÂN)
1 CỔNG/CỬA m2 7.500.000 – 11.000.000 130.000 – 160.000 ĐƠN GIÁ CÒN TUỲ THUỘC:

– Mẫu sản phẩm/thiết kế.

– Kích thước.

– Ưu đãi (khi thi công nhiều hạng mục)

2 TRỤ CỔNG m2 3.900.000 – 5.900.000 130.000 – 160.000
3 HÀNG RÀO m2 3.900.000 – 6.500.000 130.000 – 160.000
4 CHÔNG GAI m2 1.500.000 – 2.500.000 130.000 – 160.000
5 BÔNG GIÓ m2 3.500.000 – 5.000.000 130.000 – 160.000
6 BAN CÔNG m2 3.500.000 – 5.000.000 130.000 – 160.000
7 CẦU THANG m2 4.000.000 – 6.500.000 130.000 – 160.000
8 TRỤ ĐỀ BA CẦU THANG Trụ LIÊN HỆ ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ CHI TIẾT: 0961 488 884
9 HOA ĐÈN TRỤ CỔNG Cái
10 BÀN GHẾ Bộ
11 XÍCH ĐU Cái
12 BẢNG SỐ NHÀ Cái